• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci"
    KRS 0000236847

Prowadzone działania
Pomoc dzieciom poszkodowanym przez likwidację funduszu alimentacyjnego, działania na rzecz potrzebujących, szczególnie smotnych kobietek w trudnej sytuacji -spotkania, pomoc rzeczowa, aktywizacja zawodowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.