• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przyjazny Dom Dziecka"
    KRS 0000236902

Celem fundacji jest wspieranie finansowe, materialne, oraz edukacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych i Domów Dziecka poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do ich funkcjonowania.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych i Domów Dziecka.
5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji,opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Obecnie jesteśmy na etapie organizowania II edycji akcji o nazwie "NIE TYLKO ZNANI KIELCZANIE DZIECIOM" która będzie zorganizowana w formie aukcji zakończonej koncertem znanych artystów. Akcja jest organizowana przy współudziale MOPR-u

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.