• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nyatri - Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu
    KRS 0000237519

Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców tybetańskich;
b) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia uchodźców tybetańskich;
c) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji ośrodków dla uchodźców tybetańskich;
d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji uchodźców tybetańskich;
e) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

Fundacja opiekuje się sierocińcem Bon Children’s Home (BCH) położonym w wiosce Dolanji w indyjskich Himalajach. Działa na różnych płaszczyznach o charakterze wolontarystycznym i charytatywnym.

Programy realizowane przez fundację:
1. Adopcja serca.
2. Pomoc finansowa sierocińcowi, pozwalająca na rozbudowę, remonty, podnoszenie standardu życia mieszkających tam dzieci.
3. Wolontariat: wspiera bezpośrednio pracowników sierocińca w ich pracy na rzecz dzieci: lekcje angielskiego, pomoc medyczna, zajęcia pozaszkolne, pomoc techniczna.
4. Projekt edukacyjny: to program umożliwiający najzdolniejszym wychowankom BCH kształcenie w Polsce.
5. Wspieranie finansowe studentów - absolwentów tybetańskiego sierocińca Bon Children’s Home w Indiach.
6. Pełen zakres pomocy tybetańskiemu sierocińcowi Bon Children’s Home, Dolanji, h.P. Indie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.