• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Insulinowy Króliczek
    KRS 0000237664

Fundacja działa na rzecz dzieci chorych na cukrzycę, młodzieży, dorosłych i ich rodzin.

Cele działalności:
- udzielanie i organizowanie pomocy (w tym medycznej i prawnej),
- ułatwianie nabywania sprzętów, leków i innych potrzebnych rzeczy,
- działalność edukacyjna i wydawnicza,
- organizowanie różnych form relaksu, rozrywki, sportu i życia kulturalnego,
- prowadzenie akcji profilaktyczno- propagandowej,
- organizowanie poradnictwa i szkoleń,
- tworzenie warunków i pomoc w wyrównywaniu szans młodym diabetykom w zdobywaniu wykształcenia i podjęciu pracy,
- tworzenie wolontariatu na rzecz osób chorych i pomoc w propagowaniu informacji na temat cukrzycy,
- pozyskiwanie funduszy na realizację wyznaczonych celów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.