• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Jesteśmy - Więc Pomagamy"
    KRS 0000237816

Misja
Niesienie wszcechstronnej pomocy niepełnosprawnym i chorym, osobom znajdującym sie w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności w zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji, opieki medycznej i innej pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.