• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
    KRS 0000237930

Misja:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i całych rodzin, a także wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Prowadzimy projekty dla dzieci, młodzieży i dorosłych opierające się na idei dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz solidarności.
Działamy na rzecz solidarności społecznej oraz włączenia osób ubogich i wykluczonych w dialog obywatelski, a szczególnie w budowanie programów walki z ubóstwem i społecznym wykluczeniem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.