• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Żak" w Godziszowie
    KRS 0000238103

Prowadzone działania
Wspieranie uboższej młodzieży, dzieci i studentów z terenu Gminy w dostępie do oświaty, nauki, kultury i sportu przez finansowanie stypendiów i nagród okolicznościowych. Rozwijanie i prowadzenie współpracy z organizacjami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, kościołem katolickim, organizacji pozarządowych i społecznych oraz środowiskiem lokalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.