• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę"
    KRS 0000238363

Naszym celem jest:
- Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, terapii i opieki dzieciom i osobom dorosłym z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami;
- Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom dorosłym z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami; udzielanie wsparcia ich rodzinom i opiekunom;

Prowadzone działania:
Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Specjalistycznego, a w nim zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, terapeutyczne, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe. Organizujemy też imprezy okolicznościowe, turnusy, wycieczki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.