• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki
    KRS 0000238395

Celem działania Stowarzyszenia jest:
- tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i zagranicą
- popularyzacja polskiej twórczości muzycznej
- podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia w ramach społecznego ruchu chóralnego i instrumentalnego
- społeczno - wychowawcze działanie dla umuzykalniania dzieci i młodzieży
- kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków

Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki jest kontynuatorem Koła Śpiewackiego Polskiego założonego podczas zaborów, w 1880 roku w celu obrony polskości przed germanizacją, przez wielkiego społecznika ks. Piotra Wawrzyniaka.
ŚSŚ im. Stanisława Moniuszki w Śremie współpracuje z UM w Śremie, Starostwem Powiatowym, z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski "Macierz", organizacjami społecznymi, instytucjami, zakładami pracy i parafiami z terenu gminy i powiatu, np.Towarzystwem Miłośników Ziemi Śremskiej, parafią garnizonową p.w. Św. Jana z Dukli, Domem Pomocy Społecznej w Psarskiem, z zaprzyjaźnionymi chórami z woj. wielkopolskiego. Występy chóru uświetniają lokalne uroczystości patriotyczne, religijne i świeckie. Stowarzyszenie od 10 lat organizuje przegląd chórów z Wielkopolski pod nazwą "Chóralne Święto Wiosny" , jest uczestnikiem koncertów dla lokalnego społeczeństwa oraz kontynuuje coroczne Spotkania Chóralne zaprzyjaźnionych chórów. W 2008 roku chór nagrał płytę z kolędami a w 2010 roku, z okazji jubileuszu 130. lecia, wydany został okolicznościowy folder i wybito medal poświęcony założycielowi chóru ks. Piotrowi Wawrzyniakowi z okazji 160. lecia urodzin i 100. rocznicy śmierci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.