• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Ojców Kamilianów
    KRS 0000238501

Misja
Pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie wymagającym całodobowej opieki poprzez świadczenie usług :
- bytowych (mieszkanie, wyżywienie, opiekunek),
- opiekuńczych (całodobowa opieka i pielęgnacja),
- wspomagających (terapia, rehabilitacja, usługi kulturalne, sportowe, turystyczne, religijne).

Prowadzone działania
Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn). Liczba miejsc: 95.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.