• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość"
    KRS 0000238614

Nasze cele to wszelkie działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin zgodnie z misją Stowarzyszenia zawartą w par. 9 statutu "Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych
1) w jak najpełniejszym rozwoju psychomotorycznym,
2) z godnym i radosnym uczestnictwie w życiu rodzinnym oraz społecznym."

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.