• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc "Radosne Dzieciństwo"
    KRS 0000238786

Misja:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i chorym.

Prowadzone działania:
1. Wspieranie szkoły dla niepełnosprawnych dzieci.
2. Organizacja imprez i festynów dla dzieci.
3. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie oraz chorym na nowotwory (pomoc rzeczowa, finansowa - jednostkowe interwencje).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.