• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość
    KRS 0000238898

Misja
Fundacja realizuje swoje cele statutowe m. in. poprzez tworzenie funduszy stypendialnych adresowanych do uzdolnionej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie i inicjowanie projektów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem małych społeczności lokalnych, wspieranie działań organizacyjnych, badawczych i edukacyjnych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu nowosądeckiego oraz wzrostu przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.