• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
    KRS 0000238997

Misja:
Informowanie społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej, żywienia i pielęgnacji zwierząt.
Finansowanie leczenia i profilaktyki zwierząt "bezpańskich".
Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.

Prowadzone działania:
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
Organizowanie opieki nad zwierzętami.
Pozyskiwanie obiektów na placówki lecznicze i opiekuńcze.
Powołanie pogotowia weterynaryjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.