• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Kościerzynie
    KRS 0000239012

Misja:
Działalność Stowarzyszenia ma na celu poprawę jakości życia terminalnie chorych na miarę swoich możliwości, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących, niesienie ulgi w cierpieniu natury psycho-duchowej i społeczno-socjalnej, oraz edukacja i przygotowanie rodzin do sprawowania opieki a także radzenia sobie z żałobą.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa od niedawna i osiągnięciami nie możemy się jeszcze podzielić- dopiero "raczkujemy". Skupiliśmy się na edukacji społeczności lokalnej poprzez udziały w sesjach powiatu, gminy i miasta, gdzie informujemy o naszej obecności na terenie powiatu kościerzyńskiego.- przedstawiamy nasze cele i zdania.
Na razie jest to działalność edukacyjna i informacyjna. Zależy nam na przełamywaniu stereotypów. Uczestniczmy w różnego rodzaju dyskusjach oraz pogadankach w szkołach, zakładach pracy, urzędach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.