• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dom Maleńkiej Miłości"
    KRS 0000239065

Zakonne Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, którego celem jest niesienie pomocy ludziom opuszczonym, ubogim, a szczególnie nieuleczalnie chorym podjęło decyzje o wybudowaniu obiektu ”Domu Maleńkiej Miłości” w Kobylnicy k/Słupska dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.
Celem przedsięwzięcia było otoczenie opieką 60 starszych osób i 50 niepełnosprawnych dzieci oraz opieka dzienna dla 100 osób.
Dom miał zapewnić mieszkańcom: warunki bytowe, opiekę zdrowotną i pielęgniarską, możliwość uczestnictwa w terapii ruchowej i zabiegach rehabilitacyjnych, dostęp do kultury i rekreacji oraz terapie zajęciową.
W okresie letnim miały być organizowane pobyt dla dzieci z biednych rodzin oraz polskich dzieci z krajów Europy wschodniej. Planowane było zatrudnienie, oprócz sióstr zakonnych, personelu świeckiego (około 100 osób). W pracach mieli uczestniczyli także wolontariusze.
Na bazie osób pomagających siostrom w budowie Domu Pomocy Społecznej powstało świeckie Stowarzyszenie Dom Maleńkiej Miłości. Siostry zakonne bez istotnego powodu, wbrew prawu i mimo zakazu władz kościelnych w niejasnych okolicznościach sprzedały wielomilionowy majątek za złotówkę (!) na rzecz Gminy Kobylnica. Mimo, że siostry zakonne sprzeniewierzyły się składanym tu obietnicom, Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność wśród potrzebujących na terenie Słupska i gminy Kobylnica oraz dąży do wyjaśnienia okoliczności skandalicznej sprzedaży powstałego siłami społecznymi majątku i do odwrócenia skutków prawnych tej sprzedaży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.