• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrówce Wielkopolskiej
    KRS 0000239639

Naszym celem jest promowanie rodzimej kultury ludowej. Ocalenie od zapomnienia dawnych tańców, pieśni i strojów dąbrowieckich, a także gry na instrumentach ludowych: klarnet Es, skrzypce i kozioł biały weselny.
Stowarzyszenie zrzesza członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały, Zespołu Śpiewaczego "Dąbrowszczanka" oraz Kapelę Koźlarską.
Prowadzimy zajęcia nauki tańców i śpiewu pieśni dąbrowieckich.
Działania nasze są adresowane do szerokiego kręgu osób zainterenowanych kulturą ludową, historią i tradycją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.