• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Jana Pawła II
    KRS 0000239676

Fundacja powołana została dla realizacji przesłania słów i testamentu Wielkiego Polaka: Papieża Jana Pawła II poprzez działania "w społeczeństwie" i na rzecz społeczeństwa.
Pomagamy ludziom dotkniętym przez los.
Uczestniczymy w procesach adaptacyjno-integracyjnych.
Wspieramy ofiary przemocy w rodzinie i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Tworzymy obszary aktywności życiowej.
Realizujemy współfinansowane przez Unię Europejską Projekty integracji społecznej.
Monitorujemy powszechną dostępność obiektów użyteczności publicznej.
Niesiemy pomoc i wsparcie tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Prowadzone działania:

Europejskie Forum Młodych
Bezpośrednia aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie, ukierunkowana na współistnienie w grupach społecznych, zarówno osób zdrowych jak i chorych a także wyalienowanych.

Akademia Ruchu
Odbiorcy: dzieci, młodzież, rodziny społeczności samorządowe.
Cele: zwiększenie aktywności ruchowej poprzez sport, taniec, rekrację, etc; integracja społeczna; działania na rzecz poprawy zdrowia i kondycji fizycznej, także niepełnosprawnych.

Pokoleniowy Pomost
Działanie integrujące dolnośląskie dzieci i młodzież oraz osoby trzeciego wieku, pozwalające na "żywe" poznawanie historii oraz adaptację do wymogów współczesnej, zglobalizowanej i niezwykle konsumpcyjnej rzeczywistości.

Sprawna Przyszłość
Międzynarodowe warsztaty integracyjne dla młodzieży.

Zielone Miasto
Dostosowanie obiektów i miejsc użyteczności publicznej do powszechnej dostępności, przede wszystkim dla osób sprawnych inaczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.