• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Malarstwa Polskiego
    KRS 0000239731

Misja:
Wspieranie rozwoju malarstwa polskiego.

Prowadzone działania:
Zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej dla malarzy.
Organizowanie i finansowanie plenerów malarskich.
Organizowanie i finansowanie wystaw i galerii malarskich w kraju i za granicą.
Fundowanie stypendiów i nagród dla malarzy.
Prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej i propagatorskiej.
Organizowanie i finansowanie konkursów plastycznych, warsztatów artystycznych i konferencji poświęconych problemom teoretycznym malarstwa.
Współpraca ze związkami twórczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działania.
Nieodpłatne pośrednictwo przy sprzedaży dzieł malarskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.