• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Glogerianum"
    KRS 0000239949

Głównym celem Fundacji "Glogerianum" jest wszechstronna pomoc w kształceniu dzieci i młodzieży. Pomoc ta ma się opierać na fundowaniu stypendiów osobom najbiedniejszym; nagradzanie uczniów oraz studentów za całokształt wyników w nauce; wyróżniającą działalność i aktywne zaangażowanie na rzecz społeczności uczniowskiej oraz studenckiej; wspieranie finansowe i rzeczowe szkół, uczelni i bibliotek, wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej, wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.

Działania prowadzone przez organizację mieszczą się w następujących obszarach:
1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.