• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" Ziemi Świeckiej
    KRS 0000240305

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi:
- tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy,
- włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania w ramach profilaktyki poprzez spotkania i prelekcję ze społecznością lokalną,
- rehabilitacja i masaż limfatyczny kobiet dotkniętych rakiem piersi,
- posiadamy własną salę rehabilitacyjną ze sprzętem prowadzoną przez wykwalifikowane rehabilitantki pracujące jako wolontariuszki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.