• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu
    KRS 0000240420

Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych.

Przedmiot nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia:
1. Realizacja projektów i programów na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych
2. Wspieranie terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu
3. Organizacja turniejów, zabaw integracyjnych, balów seniora, spotkań świątecznych dla osób samotnych i starszych
4. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób starszych
6. Organizowanie warsztatów twórczych
7. Działalność wydawnicza
8. Promocja pracy socjalnej z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.