• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo
    KRS 0000240604

Misja:
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym, młodzieży szczególnie uzdolnionej, pomoc w nieszczęśliwych wypadkach.
2. Wyszukiwanie i promowanie osób z terenu gminy aktywnych na niwie artystycznej, literackiej, historycznej lub w inny sposób ważnych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego regionu.
3. Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy.
4. Wsparcie placówek oświatowych działających na terenie gminy.

Prowadzone działania:
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie zakupu, refundacji lub dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, mebli, komputerów, itp.
2. Pomoc osobom wielodzietnym i będących w trudnej sytuacji materialnej w zakresie refundacji zakupu odzieży, leków,itp.
3. Konkursy dla dzieci i młodzieży (konkursy plastyczne, czytelnicze, muzyczne).
4. Zakup sprzętu dla placówek oświatowych (z wpłat 1% ze wskazaniem).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.