• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"
    KRS 0000240766

Misja:
PARASOL - to fundacja stanowiąca platformę współpracy organizacji pozarządowych powiatu bytowskiego. Fundacja wspiera finansowo, technicznie i informacyjnie oraz szkoleniowo grupy nieformalne oraz wszelkie organizacje pozarządowe.

Prowadzone działania:
Od 2006 roku prowadzimy kampanię 1% pod Parasol.

W 2006 roku realizowaliśmy projekt "Bytów-Nowe Betlejem Mieszkańcy ziemi Bytowskiej śpiewają kolędy". Efektem projektu była płyta CD. Dochód ze sprzedaży płyty Fundacja przekazała działalność stowarzyszeń wspierających pomoc społeczną i szpital w Bytowie.

W 2007 roku realizowaliśmy Program Pracownia Umiejętności na obszarze powiatu bytowskiego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

Przy fundacji Lokalny Punkt Informacji Europejskiej dla Młodzieży Eurodesk. Działalność punktu pozwoliła nawiązać kontakty z młodzieżowymi organizacjami w kilku krajach, dzięki czemu udało się zorganizować wymiany międzynarodowe. Maj-wrzesień 2007, projekt Między wyobraźnią a rzeczywistością przygotowany we współpracy z organizacjami partnerskimi z Węgier, Bułgarii i Szwecji. Ponad 30 osobowa grupa pracowała nad wspólnym spektaklem teatralnym Narodziny Europy wystawionym publicznie w Bytowie, Czarnej Dąbrówce i Tuchomiu. (Grant Programu Młodzież w Działaniu nr PL-11-061-2007-R1) Lipiec-listopad 2007 organizowaliśmy projekt pt. Media w naszym życiu we współpracy z organizacjami partnerskimi z Grecji, Szwecji i Włoch. Na program składały się warsztaty o historii i funkcjonowaniu mediów w tych krajach. (Grant Programu Młodzież w Działaniu nr PL-11-217-2007-R2)
Kwiecień 2007 ramach Study Tour to Poland wizyta studyjna dla 9 studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Studenci mieli okazję spotkać się m.in. z prezydentami Koszalina i Słupska, rektorami Politechniki Koszalińskiej oraz Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, dziennikarzami Radia Koszalin i Głosu Pomorza.
Również w ramach Study Tours zorganizowaliśmy wizytę w roku 2009 pt. Pierwsze unijne lata. Wizyta studyjna na Pomorzu Środkowym.
W latach 2010 -2012 projekt Wiejskie Szkoły Równych Szans ze środków EFS w ramach POKL.

Aktualnie realizowane projekty:
- "Bliżej Prawa. Sieć poradnictwa prawno - obywatelskiego w subregionie słupskim" - realizowane są bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu: bytowskiego, lęborskiego i słupskiego.
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich; projekt jest realizowany od kwietnia 2009 roku. W ramach LPI udzielane są bezpłatne porady nt. funduszy unijnych mieszkańcom powiatu bytowskiego. Konsultanci prowadzą również lekcje nt. funduszy unijnych w szkołach, spotkania informacyjne nt. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.
- "Wolontariat to jest to" - projekt promujący wolontariat realizowany we współpracy z Centrum Współpracy Młodzieży ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
- Stypendia Pomostowe "Dyplom z Marzeń" - są to stypendia na pierwszy rok studiów dla zdolnej młodzieży z powiatu bytowskiego, zaangażowanej w życie lokalnej społeczności.
- "Na własny rachunek. Wielobranżowa spółdzielnia socjalna elementem rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu" ze środków EFS w ramach POKL.
- Konkurs Działaj Lokalnie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (roczna kwota na granty dla ngo’s i grup młodzieżowych – 55 tys. zł)
Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.