• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Stowarzyszenie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
    KRS 0000240972

Misja:
1. Działalność charytatywna,
2. Promocja profilaktyki zdrowotnej,
3. Działania edukacyjne, szkoleniowe, wypoczynkowe,
4. Pomoc ofiarom katastrof,
5. Wspieranie publicznych placówek zdrowotnych,
6. Organizowanie form wymiany informacji (krajowej i międzynarodowej) na temat nowych metod profilaktyki, leczenia i rehabilitacji,
7. Promocję zdrowia w ramach kultury fizycznej i sportu,
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,
9. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.