• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej"
    KRS 0000241411

Głównym celem jest pomoc w opiece nad dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością. Staramy się zapewnić im fachową opiekę, wspieramy rodziny dzieci, także w staraniach o pozyskanie potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, czy codziennego użytku. Zamierzamy organizować akcje kulturalne, które obok aktywizacji dzieci poprzez sztukę i twórczość, mogą też zwrócić uwagę na problem społecznych barier, na które narażone są tak dzieci niepełnosprawne, jak i ich rodziny. Systematyczna likwidacja tych przeszkód to także misja naszego stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
1. Zajęcia dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym. Codzienna 5 godzinna opieka terapeutyczna jest alternatywą dla przedszkola publicznego. Zapewniamy dzieciom pobyt w małej grupie, bezpieczną, przytulną atmosferę oraz systematyczną terapię pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitację ruchową. Uwzględniając możliwości każdego dziecka staramy się zwiększyć ich umiejętności samoobsługi, samodzielności i komunikowania się. Ponadto umożliwiamy rodzicom skorzystanie z pomocy fizjoterapeuty lub psychologa. Zapewniamy transport dzieci na zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (także z okolic Poznania - do 15 km).
2. Świetlica terapeutyczna dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością "Spotkajmy się". Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. We wtoki zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w czwartki dzieci starsze i młodzież. Zajęcia w świetlicy skierowane są do dzieci ze złożoną niepełnosprawnością (tzn. niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ruchową, z dodatkowymi schorzeniami nerologicznymi, genetycznymi, czy metabolicznymi). Osoby takie mają znacznie ograniczony dostęp do zajęć dodatkowych, które dają im radość, rozwijają ich preferencje, uczą aktywnych sposobów spędzania czasu oraz rozwijają społecznie. Świetlica jest ofertą zajęć skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży. W czasie, kiedy podopieczni znajdują się pod opieką terapeutów, ich rodzice mogą skorzystać z pomocami fizjoterapeuty, czy psychologa, wziąć udział w zajęciach arteterapii lub po prostu odpocząć przy kawie i porozmawiać z innymi rodzicami.
3. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne:
- zajęcia rehabilitacji ruchowej, zajęcia terapii neurorozwojowej metodą Bobath’ów
- zajęcia logopedyczne
- konspekt bazalny
- zajęcia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
4. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi sprzężeniami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.