• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Palium
    KRS 0000241457

Misja
1. Prowadzenie działalności charytatywnej, pomoc osobom potrzebującym.
2. Wspieranie opieki paliatywnej na terenie powiatu.

Prowadzone działania
Fundacja obejmuje swoja opieką hospicjum stacjonarne i domowe znajdujące się na terenie powiatu chojnickiego. Pomaga w zakupie sprzętu medycznego dla hospicjów, poprzez gromadzenie środków finansowych. Ponadto prowadzone są szkolenia i konferencje dla środowiska medycznego. Najważniejszym zadaniem, jaki aktualnie realizuje Fundacja, jest praca nad projektem adaptacji i rozbudowy budynku dla potrzeb hospicjum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.