• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Animacja
    KRS 0000241679

Fundacja Animacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Została powołana do życia w 2005 roku. Zajmujemy się wypełnianiem nisz w kulturze, co czynimy organizując tematyczne festiwale, warsztaty, czy archiwa historii mówionej. Ze szczególną atencją odnosimy się do twórczości animatorów. Promujemy dobry design, przemysły kreatywne i wolny dostęp do kultury. Zabiegamy o uczestnictwo w kulturze grup będących w gorszym położeniu - przede wszystkim osób starszych.

Strony naszych wybranych projektów to:
http://animacja.org
http://PragaGada.pl
http://festiwal.etno2012.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.