• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
    KRS 0000242112

Zadaniem Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju wsi i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Obie miejscowości od zawsze współdziałają, bowiem sąsiadują ze sobą i posiadają wspólne obiekty użyteczności publicznej (dom strażaka, kościół, cmentarz i inne). Stowarzyszenie ma wspomagać tę współpracę.

Stowarzyszenie prowadzi działania skierowane do mieszkańców dwóch miejscowości w gminie Raszków: Moszczanki i Skrzebowej oraz miejscowości sąsiednich. Głównymi beneficjentami jej działań są dzieci i młodzież oraz seniorzy. Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Tańca Ludowego "Swojacy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.