• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci imienia Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
    KRS 0000242402

Prowadzone działania
Długoterminowa opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie - od urodzenia do ukończenia gimnazjum. Dzieci objęte opieką to nie mogące przebywać w środowisku domowym dzieci z porażeniem mózgowym, postępującym zanikiem mięśni, niedowładem kończyn dolnych, stanami po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, nabytymi i wrodzonymi wadami postawy. Zakład zapewnia rehabilitację, leczenie, opiekę, pielęgnację i terapię.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.