• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
    KRS 0000242611

Misja:
Prezentowanie osiągnięć kulturalnych i artystycznych społeczeństwa województwa pomorskiego.

Prowadzone działania:
Prowadzenie "Biblioteki rękopisów" - comiesięcznych spotkań z młodymi poetami. Organizowanie spotkań autorskich z twórcami (Paweł Huelle, A. C. Leszczyński, J. Stuhr, Z. Kucówna, S. Dejczer, M. Fołtyn i inni). Przygotowywanie imprez muzycznych: spotkania z Bardami i koncertów absolwentów liceum muzycznego. Zorganizowanie Konkursu na Grafikę Roku oraz Konkursu na Nagrodę Artystyczną Roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.