• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Wrota Beskidów"
    KRS 0000242793

Prowadzone działania
Stowarzyszenie za główne cele działalności uznaje:
- kultywowanie tradycji sztuki i literatury - w tym zwłaszcza regionalnej literatury i sztuki ludowej/zwyczaje, obrzędy, rzeźba, malarstwo, ceramika, hafciarstwo, tkactwo, muzyka, gwara, stroje, architektura, itp.
- promocję polskiej sztuki i literatury w kraju i za granicą
- wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej pomiędzy regionami
- aktywizację środowiska lokalnego Beskidów i podejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych
- ochronę zabytków, miejsc, budynków zabytkowych oraz obiektów ruchomych
- dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
- działania mające na celu aktywizację dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie, niepełnosprawnych


Stowarzyszenie skupia przedstawicieli różnych zawodów i środowisk, pasjonatów i inicjatorów pracy na rzecz społeczności lokalnej i regionu. Są to osoby oddane duchem i sercem tradycjom, kulturze i sztuce, którym bliska jest tożsamość z regionem i chęć współuczestniczenia w dbałość zachowanych kultur, obrzędów i pomników architektury.
Działalność Stowarzyszenia to nie tylko przywołanie z pamięci mieszkańców wspomnień, poszukiwanie zachowanych pamiątek to także zainteresowanie młodego pokolenia dziedzictwem i rodowodem rodzimej ziemi.
W struktury Stowarzyszenia wpisały się stałe warsztaty pracy twórczej:
- Rzeźby
- Malarstwa
- Prac bibułkarskich i innych sztuk umiejętności manualnych: haft, koronkarstwo ...

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.