• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wygrajmy Zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja
    KRS 0000242845

Fundacja "Wygrajmy Zdrowie" jest wspólną inicjatywą pacjentów, których problem raka jąder, prostaty, pęcherza moczowego czy nerek, dotknął osobiście oraz lekarzy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii ‒ Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która stawia sobie za cel promowanie profilaktyki onkologicznej i prozdrowotnego trybu życia.

Do naszych priorytetów należą: tworzenie i prowadzenie kampanii edukacyjnych i promocyjnych oraz programów w zakresie profilaktyki chorób onkologicznych i cywilizacyjnych, a także konferencji naukowych i prasowych.
Fundacja od lat stanowi istotne wsparcie dla Pacjentów chorych na nowotwory i dla ich Rodzin. Opracowuje i wydaje liczne materiały edukacyjne, które służą zwiększeniu świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej, czynników ryzyka, objawów oraz leczenia nowotworów i promocji badań profilaktycznych, a także przełamywaniu tabu z nimi związanego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.