• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej
    KRS 0000243030

Misja
Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej jest udział w rozowju pedagogiki specjalnej i popularyzacja osiągnięć z tego zakresu.
1. Udział w rozwoju pedagogiki specjalnej,
2. Udział w rozwoju kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
3. Popularyzacja osiągnięć z zakresu pedagogiki specjalnej i kultury pedagogicznej,
4. Działanie na rzec zosób o specjalnych potrzebach w celu umożliwienia im wszechstronnej rehabilitacji i edukacji.
Działania Towarztystwa są:
- bezpośrednio skierowane do dzieci i młodziezy specjalnej troski (organizowane są obozy integracyjno-rehabilitacyjne),
- pośrednio wpłtwające na polepszenie warunków egzystencji osób niepełnosprawnych (konferencje, szkolenia edukacyjne dla nauczycieli).

Prowadzone działania
Podjęcie przygotowań mających na celu zorganizowanie cyklicznych europejskich warsztatów dla osób pracujących z osobami o różnych zakresach i stopniach niesprawności, w tym dla osób pracujących z małymi dziećmi specjalnej troski. Kontynuacja działań na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. Podjęcie działań na rzecz utworzenia Centrum Adaptacji dla Studentów z niepełnosprawnością. Starania mające na celu poprawę szaty graficznej Biuletynu informacyjnego PTPS. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej PTPS.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.