• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki
    KRS 0000243064

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności miejscowości Leźno gminy Żukowo i nie tylko.

Naszym celem jest:
- zapewnienie możliwości funkcjonowania zespołu;
- tworzenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, kultury fizycznej, sztuki, techniki i tańca;
- organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów o zasięgu rejonowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie instytucji i organizacji wspierających działalność stowarzyszenia;
- organizowanie warsztatów tanecznych;
- występy na rzecz sponsorów;
- uświetnianie imprez kulturalnych.

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia koncentrowała się na pozyskaniu środków gminnych na kolejne sezony taneczne. Jednakże niemal od 15-u lat członkowie stowarzyszenia czynnie włączają się w tworzenie i funkcjonowanie dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego Perełki. Zespół składa się z dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, niemniej znany jest w całym województwie. Zespół może pochwalić się koncertami na deskach Teatru Muzycznego i Teatru Miejskiego w Gdyni, na Ergo Arenie jak i również na scenie Teatru Miniatura, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Bałtyckiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.