• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury "Tradycja"
    KRS 0000243454

Naszym celem jest poznawanie i popularyzacja regionalnej historii. Zapoznawanie dzieci, młodzieży i dorosłych z tradycją ludową, obyczajami, obrzędami, muzyką i tańcem. Kontynuowanie pracy nad rozwojem Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego, podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły, miasta i regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.