• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Bezpieczne Życie" w Jarosławiu
    KRS 0000243742

Prowadzone działania:
-pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
-szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku młodzieży szkolnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.