• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
    KRS 0000243760

Podstawową misją Towarzystwa jest troska o zachowania dla pokoleń statku -muzeum "Sołdek", udostępnianie zwiedzania statku a także dokumentowanie historii tego statku, która w zasadniczych ramach jest też historią polskiego przemysłu okrętowego, udziału w tej historii nestora polskich okrętowców, prof. dr. inż. Jerzego Doerffera, i absolwentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Historia rudowęglowca "Sołdek" jest częścią rozwoju i historii polskiej floty handlowej.
Celem Towarzystwa jest także objęcie pomocą społeczną weteranów budowy i pracy na morzu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania
Działania dla zachowania w dobrym stanie technicznym statku - dla zwiedzających, głównie młodzieży,
Dokumentowanie historii statku, dla potrzeb naukowych i poznawczych.
Podtrzymywanie morskich tradycji narodowych, w celu wychowania młodzieży w duchu szacunku do osiągnięć nauki i gospodarki polskiej,
Wspieranie różnych form pomocy społecznej - w celu jej ukierunkowania na potrzeby osób, które tworzyły historię i siłę Polski na morzu,
Organizowanie sympozjów i wystaw, przypominających fakty z dziejów polskiej gospodarki morskiej,m.in. dla pogłębienia wiedzy morskiej i edukacji młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.