• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie
    KRS 0000244051

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie, w tym w szczególności: popularyzacja idei działań na rzecz dobra dziecka, zwiększanie świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka, pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych, działania na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola, aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Przedszkola.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.