• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
    KRS 0000244236

Misja
Celem Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego jest:
1. rozwijanie i upowszechnianie zagadnień związanych z patologią koni.
2. inspirowanie i poprawianie programów kształcenia i specjalizacji w zakresie patologii koni.
3. reprezentowanie i wydawanie opinii w zakresie zagadnień dotyczących patologii koni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.