• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dajemy Nadzieję"
    KRS 0000244279

Naszym celem jest pomoć dzieciom z rodzin patologicznych, alkoholicznych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dużą uwagę przywiązujemy do działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Pomagamy w rehabilitacji dzieciom poszkodowanym przez los. Organizujemy różne formy wypoczynku dla tych dzieci. Dzieciom oraz najbardziej potrzebującym rodzinom rozdajemy rocznie ponad 30 ton żywności. Prowadzimy działania edukacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.