• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomoc dla Seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko"
    KRS 0000244740

Misja
- ochrona zdrowia i opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
- działalność oświatowa, kulturalna i rozrywkowa na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomoc socjalna i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Udzielenie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w zakresie spraw socjalnych i bytowych. Pomoc w zakresie pochówku osób samotnych i sprawowanie opieki nad grobami osób samotnych.
Organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.