• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin
    KRS 0000244791

Cele Rowerowego Szczecina:
1. działanie na rzecz rozwoju miasta Szczecina i społeczności miejskiej,
2. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz świadomości proekologicznej społeczeństwa,
3. działanie na rzecz budowy infrastruktury sprzyjającej użytkowaniu roweru,
4. propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu,
5. edukacja oraz wychowanie w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu,
6. organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym lub kulturalnym,
7. promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia,
8. działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
9. działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym,
10. działalność wspomagająca pracę osób odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej,
11. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, organizacjami o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych,
12. działanie na rzecz poprawy dobra społecznego i jego zrównoważonego rozwoju,
13. promocja efektywnej współpracy sektora pozarządowego z jednostkami administracji, w tym administracji publicznej, a także z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Od końca 2005 roku spotykamy się w ramach Zespołu ds. Organizacji Komunikacji Rowerowej z przedstawicielami różnych urzędów oraz instytucji i wspólnie dyskutujemy o sprawach komunikacji rowerowej w naszym mieście.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.