• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Nurkowy Nautica Poznań
    KRS 0000244814

Zasadniczym celem Klubu jest:
1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
4)¹ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
5)¹ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.