• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wsparcie"
    KRS 0000244910

Celem naszych działań jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy Witnica. Wszystkie działania skierowane są na społeczność lokalną, a w szczególności na dzieci i młodzież. Organizujemy wykłady i warsztaty edukacyjne, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wydajemy żywność najuboższym, prowadzimy zajęcia wspierające rodziny oraz zajęcia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.