• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Czerwonej Róży
    KRS 0000244920

Działalność organizacji skierowana jest do absolwentów uczelni i studentów.
Organizacja konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych uczelni wybrzeża gdańskiego. Fundacja nagród dla najlepszych studentów (coroczna wartość puli nagród to 100 tys. zł).
Organizacja akcji charytatywnych (zbiórki pieniędzy, koncerty...) w celu pomocy byłym studentom, najbardziej doświadczonych przez los.
Organizacja i patronat nad wieloma pożytecznymi inicjatywami w pomorskim środowisku akademickim (m.in. "Dziennik Akademicki" i Festiwal FAMA).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.