• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ostatnia Szansa"
    KRS 0000244990

Misja:
Przygarnianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie przytuliska dla zwierzą w Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej, budowanie siedlisk, edukacja i pomoc w dokarmianiu zwierząt okolicznych gospodarzy, sterylizacja, leczenie chorych, po wypadkach psów, Edukacja i udział w akcjach mających na celu zapobieganie, zmniejszanie problemu bezdomności zwierząt, poszanowania praw zwierząt.

Podstawowa działalność: prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów i kotów, systematyczna sterylizacja przybywających zwierząt zarówno suk jak i samców, leczenie chorych, rannych zwierząt, działania proekologiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.