• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"
    KRS 0000245254

Misja:
1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
11. Promowanie przedsiębiorczości,
12. Świadczenie usług doradczych,
13. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
14. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
15. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.