• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie
    KRS 0000245802

Organizacja prowadzi działania na rzecz emerytów:
1. kulturalno-oświatowe,
2. turystyka,
3. nauka: lektoraty (j. niemieckiego, angielskiego), wykłady z gerontologii,
4. informatyka,
5. gimnastyka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.