• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń"
    KRS 0000245883

Członkowie klubu corocznie biorą udział w sprzątaniu Narwi, a także udział w imprezach organizowanych przez inne kluby nurkowe. Prowadzą akcje propagujące ochronę środowiska naturalnego: spotkania z dziećmi i młodzieżą. Aktywnie współpracują z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.